Kako čim bolje izkoristiti očetovski dopust?

Rojstvo otroka je zagotovo dogodek, ki vaše življenje v trenutku postavi na glavo. Čez noč se znajdete v situaciji, za katero niste popolnoma prepričani, ali jo obvladate, oziroma ali ji boste kot starš kos. Da bi poleg mater tudi očetje lahko preživeli nekoliko več časa z otrokom, država ponuja možnost koriščenja očetovskega dopusta. Ker se marsikdo ne zaveda, kdaj in v kakšni količini ga lahko uveljavlja, vam razkrivamo nekaj informacij, ki si jih je dobro zapomniti.

Kdaj lahko uveljavljate očetovski dopust?

Očetovski dopust je oblika plačanega dopusta, ki očetom pripada ob rojstvu otroka. Obsega 30 delovnih dni, porabiti pa ga morate v kosu vsaj 15 strnjenih delovnih dni. Prvi del očetovskega dopusta lahko koristite vse od rojstva otroka pa do največ enega meseca po preteku starševskega dopusta, oziroma enostavneje povedano, v prvem letu od rojstva otroka. Drugi del očetovskega dopusta pa lahko koristite od rojstva otroka pa do njegovega končanega prvega razreda. Pri drugem delu lahko tudi izbirate med možnostma ali boste iz dela popolnoma ali le delno odstotni. Če želite, lahko porabite tudi ves očetovski dopust v enem kosu, toda praksa je pokazala, da se očetje največkrat odločijo za koriščenje v dveh delih.

Pomembno pa je , da veste, da očetovski dopust ni pravica, ki bi vam avtomatično pripadala sama od sebe, ampak morate za njegovo uveljavljanje vložiti vlogo na lokalni center za socialno delo, ki nato tudi vodi evidenco koriščenih in nekoriščenih dni.  Vloga za koriščenje očetovskega dopusta je dostopna prosto na spletu. V vlogi navedete svoje in materine podatke, ter podatek, kateri del očetovskega dopusta želite izkoristiti in v kolikšnem obsegu. Na tem mestu naj vas dodatno opozorimo, da morate prvi del očetovskega dopusta izkoristiti v strnjenem nizu vsaj 15 delovnih dni, drugi del pa lahko koristite po dnevih. Torej, če ste si zamislili, da bi v prvem delu koristili le 10 dni, nato pa v drugem 20, to ne bo mogoče, saj bo tistih 5 delovnih dni prvega dela propadlo. Lahko pa v prvem delu koristite več kot 15 delovnih dni očetovskega dopusta in v drugem manj. Pomembno je, da je seštevek po preteku očetovskega dopusta ob končanem prvem razredu otroka 30 delovnih dni ali manj.

Če živite v izven zakonski zvezi in še nimate urejenega očetovstva, morate na vlogi tudi podpisati izjavo, da ste res vi oče tega otroka, poleg pa se mora podpisati tudi mati otroka. S tem se prepreči možnost zlorabe, da bi očetovski dopust koristile osebe, ki do njega niso upravičene.

V primeru, da očetovskega dopusta ne uveljavlja oče otroka, to lahko stori tudi druga oseba. Pomembno je, da ta oseba živi v istem gospodinjstvu z materjo otroka in da sodeluje pri skrbi in negi za otroka. Torej, vsakemu otroku pripada, da ena oseba zanj uveljavlja očetovski dopust.

Kdaj vložiti vlogo za očetovski dopust?

Kot smo že omenili, očetovski dopust ni avtomatična pravica, ampak morate za njegovo uveljavljanje vložiti vlogo na center za socialno delo. Na centru pregledajo, ali izpolnjujete pogoje za uveljavljanje očetovskega dopusta in vam v skladu s tem tudi izdajo odločbo. Na vlogo ni treba zapisati točnega datuma koriščenja, pomembno je le, da zapišete koliko dni dopusta želite koristiti.

Vlogo za vsak del očetovskega dopusta morate oddati vsaj en dan pred začetkom koriščenja dela očetovskega dopusta. Če želite prvi del očetovskega dopusta uveljavljati v prvem mesecu od otrokovega rojstva, vam svetujemo, da ko se vaš otrok rodi, to uredite še preden se materjo vrneta iz porodnišnice. Ne morete pa očetovskega dopusta urejati pred otrokovim rojstvom, saj je treba vlogi priložiti rojstni list otroka.

Poleg vložitve vloge, pa ste o koriščenju očetovskega dopusta dolžni obvestiti tudi vašega delodajalca in sicer vsaj 30 dni pred vašim predvidenim rokom koriščenja. Če želite prvi del uveljavljati takoj po rojstvu otroka, delodajalcu ne morete sporočiti točnega datuma začetka očetovskega dopusta, toda vseeno mora vedeti, kakšne so vaše namere v prihodnjem mesecu, da bo lahko pravočasno organiziral delo v obdobju vaše odsotnosti.

Materinski, starševski, očetovski dopust. Kakšna je razlika?

Ob rojstvu otroka njegovim staršem pripadajo kar tri oblike dopusta, ki so namenjene negi in skrbi za otroka, za katere marsikdo ne ve, kdo jih lahko uveljavlja. Materinski dopust je dopust, ki ga mati otroka začne koristiti 28 dni pred predvidenim rokom poroda, traja pa 105 dni. Koristi ga lahko le mati otroka, v izrednih primerih pa oseba, ki prevzame nego otroka. Drugi dopust, ki vam pripada, je očetovski dopust, ki smo ga že natančneje razložili. Namenjen je očetu otroka, oziroma osebi, ki materi pomaga pri negi otroka in obsega 30 delovnih dni, izkoristiti pa ga je potrebno do končanega otrokovega prvega razreda. Tretja vrsta dopusta pa je starševski dopust, ki ga širša javnost pozna nekoliko slabše. V večini primerov ga namreč začnejo koristiti matere po preteku materinskega dopusta, zato za to pogosteje uporabljamo izraz porodniški dopust. Starševski dopust nastopi po preteku materinskega dopusta in traja 260 dni. Koristita pa ga lahko oba starša, ali pa oseba, ki skrbi za otroka. To pa ne pomeni, da lahko koristita dopust oba starša hkrati, lahko se izmenjujeta. Pomembno pa je, da starša o tem dovolj zgodaj obvestita center za socialno delo in svoja delodajalca. Koriščenje starševskega dopusta s strani očeta v Sloveniji sicer še ni zelo razširjeno, vendar številka očetov, ki v celoti ali delno  koristijo starševski dopust, vsako leto narašča. Razlogi za to so različni, največkrat pa so povezani s pogoji služb, ki ju opravljata starša.

Tudi očetje lahko koristijo dodatek ob rojstvu

Ob rojstvu otroka pa ni vedno očetovski dopust edina pravica, ki pripada očetom. V primeru, da mati otroka ne želi izkoristiti dodatka ob rojstvu, lahko ta dodatek izkoristi tudi oče otroka. Za dodelitev tega dodatka očetu pa morate na center za socialno delo zopet poslati vlogo in določena dokazila.

Očetovski dopust je namenjen skrbi za otroka in pomoči njegovi materi

Za konec pa naj še poudarimo, da je očetovski dopust v prvi vrsti namenjen skrbi in negi otroka, pomoči otrokovi materi ter preživljanju skupnih trenutkov novonastale družinice. Na žalost se v praksi še vedno zgodi, da kakšen oče koristi očetovski dopust za to, da ima več časa za opravljanje svojih prostočasnih dejavnosti, mati pa je pri skrbi za otroka prepuščena sama sebi. Zato je kot preventivni dejavnik na vlogi za uveljavljanje očetovskega dopusta potreben tudi podpis matere, ki izjavlja, da bo oče otroka koristil očetovski dopust za namene skrbi za otroka, hkrati pa mora to podpisati tudi oče.

Zato ne dovolite, da očetovski dopust postane le možnost koriščenja dodatnega dopusta, ampak ga res izkoristite za otroka in svojo družino. Dragoceni trenutki, ki jih boste tako lahko doživeli v tem času, se ne bodo nikoli vrnili.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja