Kakšna je višina nadomestila za brezposelnost

Nahajamo se v precej nemirnih časih. Povsod vlada neke vrste zmeda. Podjetja pa bolj ali manj uspešno plovejo po nemirnih vodah. In to nemalokrat občutijo tudi zaposleni. Kar naenkrat postanejo podjetju breme. In že se znajdejo na zavodu za zaposlovanje.

V vsakem primeru pa jim pripada ustrezna višina nadomestila za brezposelnost. Ko se znajdete v taki situaciji, je začetni šok povsem upravičen. Res da, v večini primerov je izguba zaposlitve pričakovana. Vedno pa ni tako. Zato pride nemalokrat do povečanega stresa. Kako naprej? Lahko se znajdete sami. Če to ne gre, si poiščite strokovno pomoč. Vsekakor pa to ni konec sveta. Je le začetek neke povsem nove zgodbe. Vsekakor pa ena dragocena izkušnja.

Višina nadomestila za brezposelnost

Kaj vse potrebujem za urejanje nadomestil?

Takoj oziroma v najkrajšem možnem času, se je potrebno zglasiti na Zavodu republike Slovenije za zaposlovanje. Če je v preteklosti veljalo, da se morate zglasiti na zavodu v domačem okolju, to danes ni več potrebno. Je pa praktično. Torej je izbira povsem v vaši pristojnosti. Ob prvem obisku vam takoj dodelijo svetovalca. On vam tudi pove, katere dokumente je potrebno prinesti, da vas vpišejo v seznam iskalcev zaposlitve.

Če vas zanima višina nadomestila za brezposelnost, berite naprej. Vse dokumente je potrebno predložiti v roku 30 dni od prenehanja delovnega razmerja pri delodajalcu. Da si skrajšate čas in nepotrebno pot, pripravite kopije naslednjih dokumentov.

Pogodba o zaposlitvi. Kopirajte si vse pogodbe in dodatne dopise v zvezi z zaposlitvijo pri zadnjem delodajalcu. Prav tako tudi odločbo o prenehanju delovnega razmerja iz katere je razviden vzrok prenehanja. Prav tako potrebujete  potrdilo o povprečni prejeti plači, če ste v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti prejemali nadomestilo plače zaradi porodniške, bolniške ali invalidnosti.

Vse to predložite skupaj z zahtevkom za priznanje pravice do denarnega nadomestila. Zahtevek lahko oddate osebno na pristojnem uradu ali pošljete po elektronski pošti.

Od česa vsega je odvisna višina nadomestila za brezposelnost?

Nadomestilo za brezposelnost vam pripada v primeru, če sta izgubili delo in imate plačano zavarovanje za brezposelnost najmanj 10 mesecev v zadnjih dveh letih. Če ste mlajši od 30 let, morate imeti plačano omenjeno zavarovanje za vsaj 6 mesecev. Vsekakor pa je pogoj, da delovno razmerje ni bilo prekinjeno po vaši krivdi. Vse to morate urediti v roku 30 dni od prenehanja delovnega razmerja. Lahko pa že prej, če vam je bila pisno vročena namera o prenehanju delovnega razmerja iz poslovnih razlogov.

Višina denarnega nadomestila je v veliki meri odvisna od povprečne prejete plače za zadnjih 8 mesecev. Prve tri mesece boste prejemali 80 odstotkov povprečne prejete plače, v naslednjih devetih mesecih 60 odstotkov in potem 50 odstotkov. Višina denarnega nadomestila je omejena na najnižjo 350 bruto in 892,5 bruto najvišje. Točen znesek pa boste izračunali skupaj s svetovalcem.

Koliko časa mi pripada nadomestilo za brezposelnost?

Nadomestilo za brezposelnost pa ne traja večno. Poleg tega je potrebno izpolnjevati tudi dolžnosti, ki vam jih nalaga zakon v zvezi z nadomestilom za izgubljen dohodek. Tako boste morali biti aktiven iskalec zaposlitve, se javljati na razgovore, ki vam jih pošlje urad za delo, in se odzivati na razgovore s svetovalcem.

Višina nadomestila za brezposelnost je časovno omejena. Odvisna je od časa zavarovalne dobe. Če ste stari manj kot 30 let in imate plačano zavarovanje za primer brezposelnosti najmanj 6 mesecev v zadnjih dveh letih, vam pripada nadomestilo vsega dva meseca. Tri mesece, če je bilo plačano zavarovanje od 10 mesecev do pet let. Če je bilo zavarovanje plačano od 5 do 15 let, vam pripada nadomestilo 6 mesecev, 9 pa pri zavarovanju od 15 do 25 let. Leto dni nadomestila dobite pri plačanem zavarovanju za brezposelnost v 25 letih. 19 mesecev, če ste starejši od 53 let in imate plačano zavarovanje več kot 25 let. In pa dobri dve leti, če ste starejši od 58 let in ste bili zavarovani za primer brezposelnosti več kot 28 let.

Ugodnosti, ki mi pripadajo med prejemanjem nadomestila za brezposelnost

Poleg nadomestila za brezposelnost pa imajo iskalci zaposlitve tudi druge ugodnosti. Višina nadomestila za brezposelnost pri tem nima nobene vloge. Povrnejo vam potne stroške, ki so nastali v zvezi z iskanjem zaposlitve. Tako dobite povrnjene stroške kilometrine, ki so nastali ob obisku svetovalca v zvezi z zaposlitvijo in je le ta oddaljen več kot en kilometer. Tudi vsak odziv na napotnico in obisk morebitnega delodajalca si lahko zabeležite in uveljavljate povračila stroškov prevoza.

Prav tako lahko uveljavljate plačilo poštnih storitev ob pošiljanju prošenj delodajalcem preko navadne pošte.

Potem pa so tu še nekatere druge ugodnosti, ki jih nudijo posamezne skupnosti ali ustanove. Vsekakor se je modro pozanimati o njih ali vprašati svetovalca po tem.

Kaj pa potem …

Ko se nadomestilo za brezposelnost izteče in niste našli ustrezne zaposlitve, imate kar nekaj možnosti za nadaljevanje. Lahko se vpišete v programe poklicne prekvalifikacije, ki vam jih v celoti plača država. Prav tako vam plačajo tudi nekatera dodatna izobraževanja. Za denarna sredstva pa se obrnite na krajevni center za socialno delo, kjer vam bodo pojasnil ali vam pripada ustrezno denarno socialno nadomestilo in vse v povezavi s tem. Višina nadomestila za brezposelnost bo tudi tu odigrala določeno vlogo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja